شما با ثبت نام در سایت، شرایط استفاده از خدمات ابری فراگستر را می‌پذیرید.